Wat verstaan wij allemaal onder camper en veiligheid?